Tietosuojaseloste

Eläinlääkäriasema Valjakko Oy:n tietosuojaseloste

Tämä on Eläinlääkäriasema Valjakko Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.05.2020. Viimeisin muutos 20.5.2020.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Eläinlääkäriasema Valjakko Oy
Y-tunnus: 2569646-2
Elannontie 5, 01510 Vantaa

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Minna Pessi
Elannontie 5, 01510 Vantaa
valjakko@valjakko.fi

3. REKISTERIN NIMI

Valjakon verkkokaupan asiakkaat. Käsittelemme rekisterissä verkkokaupan tilaajien yhteystietoja.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisena perusteena on verkkokaupan tilausten hoitaminen sekä palveluiden markkinointi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Tilaajan nimi
  • Tilaajan sähköposti
  • Tilaajan puhelinnumero
  • Tilaajan osoite
  • Toimitusosoite

Tietoja voidaan säilyttää ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeellista siihen tarkoitukseen nähden, johon henkilötieto on kerätty tai kunnes rekisteröity pyytää tietojaan pyyhittäväksi. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen käsittelyn tarpeellisuutta ja oikeusperustetta säännöllisesti, vähintään viiden (5) vuoden välein. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun rekisterinpitäjä katsoo tietojen olevan tarpeellisia rekisterin tarkoitukselle.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavia tietoja kerätään ainoastaan Valjakon verkkokaupan kautta.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien tahojen ulkopuolelle. Rekisterin tarkoituksen mahdollistamiseksi joitakin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjä noudattaa huolellisuutta rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyssä. Rekisterin tietoja säilytetään rekisterinpitäjän laitteistolla ja internet-palvelimilla, joiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti salatun yhteyden kautta. Tietoja säilytetään Shellit.orgin palvelimilla Suomessa. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu, sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien toimesta vain niiltä osin, kun käsittely on tarkoituksenmukaista. Työntekijöitä sitoo kirjallinen sopimus, jolla kaikki rekisteröityjen tiedot ovat säädetty salassa pidettäviksi.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

9.1. Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus hänen henkilötietojensa käsittelystä ja oikeus tarkastaa tähän henkilötietorekisteriin tallennetut tietonsa kohdan 10 mukaisesti.

9.2. Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterin virheellisten tietojensa korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä tai vaatia tietojen poistamista rekisteristä. Pyynnöt tehdään kohdan 10 mukaisesti.

9.3. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on myös kaikki muut EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyt omien henkilötietojensa käsittelyyn liittyvät oikeudet.

10. YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön (kohta 2). Rekisteröidyn halutessa käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiaan, rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidyn pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. EVÄSTEET

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Ne eivät vahingoita sivustovierailijan tietokonetta tai ohjelmistoja. Käytämme evästeitä sivuston toimivuuden ja kävijätietojen analysointiin sekä markkinointiin. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä.

Sivuston seurannassa käytämme Google Analytics -työkalua. Seurannan tarkoituksena on kerätä tilastotietoja esimerkiksi kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä. Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi

Sivustollamme on käytössä myös Google Ads -eväste, jolla voimme kohdentaa markkinointia Googlen mainosverkostoissa. Käyttäjä voi halutessaan estää kohdennetun Google Ads -markkinoinnin osoitteessa https://adssettings.google.com/authenticated

Voit halutessasi hallita evästeasetuksia tai ottaa evästeet kokonaan pois käytöstä selaimesi asetuksista. Evästeiden käytöstä poistaminen saattaa vaikuttaa sivuston toimivuuteen ja ominaisuuksiin.